REDIGEREN

TUSSEN AANSCHERPEN EN WOORDEN VERPLAATSEN

U hebt vast wel eens webcontent die een opfrisbeurt kan gebruiken of een brochure die toe is aan een upgrade. Als u een uitgever bent, hebt u misschien wel eens een boekvertaling die moet worden geredigeerd of gecorrigeerd voordat het manuscript naar de drukker gaat. Je eigen teksten nalezen en aanpassen blijkt in de praktijk zelden een goed idee. Het resulteert meestal niet in een verbetering van uw tekst en subtiele taal- en spellingsfouten blijven onopgemerkt. Hipproductions helpt u uit de brand en kijkt met een frisse blik en een andere invalshoek naar uw zo zorgvuldig aan computer of papier toevertrouwde tekstuele uitspattingen.

We zoeken de juiste woorden en zetten elk woord op de juiste plaats. De woordvolgorde van een zin veranderen resulteert soms in een wonderbaarlijke verbetering van de leesbaarheid. Het aanscherpen van een tekst met verfrissend taalgebruik vergroot vaak de attentiewaarde en daarmee de achterliggende boodschap.

We hebben ruime ervaring in de redactie van zakelijke teksten, brochures, handleidingen en boeken en rekenen enkele gerenommeerde uitgeverijen in Nederland en België tot onze vaste klanten. Redigeren en corrigeren doen we doorgaans in een bestand (zoals Word, Excel of Powerpoint), maar ouderwets op papier is ook mogelijk - net wat u wilt. Redigeren betekent dat we letten op spelling en grammatica, maar ook op formulering, stijl en leesbaarheid. Het corrigeren van teksten is wat ons betreft de laatste stap voorafgaand aan druk of publicatie. Staan er naar onze mening onjuistheden of onzin in de tekst, dan zullen we in overleg met u een nieuwe of aangepaste tekst schrijven zodat u zeker weet dat de relatie met uw klanten in ieder geval niet stukloopt op onduidelijke communicatie of onjuiste informatie.